This article is also available in English!

Choć tydzień temu obwieściłem śmierć Web Components, nie byłbym sobą, gdybym nie usiadł na chwilę i nie zaczął myśleć, czemu pewne rzeczy nie działały tak jak powinny i co się schrzaniło. Najbardziej interesowała mnie kwestia owego nieszczęsnego atrybutu [is], o który toczone są zażarte boje. I wówczas zrozumiałem, że W3C po prostu źle podeszło do tematu.

OOP a DOM

Jeśli coś się nazywa Obiektowym Modelem Dokumentu, to jakbyśmy nie próbowali nagiąć faktów, nie uciekniemy od prostego stwierdzenia, że mimo wszystko to część starego i dobrego OOP (DFM – Document Functional Model; rzucam Wam wyzwanie, wielbiciele FP!). Z tego też powodu Web Components (WC) również, chcąc nie chcąc, w tę metodologię wpisywać się muszą – ot, choćby dla starej, poczciwej zasady zachowania konsekwencji i spójności.

Najbardziej ucierpiały na tym Custom Elements (CE), które są niczym innym jak klasami rozszerzającymi natywny DOM-owy konstruktor HTMLElement. Jeśli tego podstawowego warunku nie spełnimy, przeglądarka się zbuntuje przy próbie stworzenia takiego elementu:

customElements.define( 'wtf-w3c', class {} );
document.createElement( 'wtf-w3c' ); // Uncaught TypeError: Failed to construct 'CustomElement': The result must implement HTMLElement interface

customElements.define( 'rly-wtf-w3c', class extends HTMLElement {} );

document.createElement( 'rly-wtf-w3c' ); // Totally fine!

Skoro sprawę postawiono tak jasno, oczywiste jest, że wszystko, co kręci się wokół WC, będzie w większym lub mniejszym stopniu związane z obiektówką. Tak też się stało w przypadku [is], które ma wprowadzać możliwość ”rozszerzania natywnych elementów”… czyli mówiąc inaczej: dziedziczenia po nich.

“Po co mam dziedziczyć po przycisku?!!!”

To pytanie najlepiej oddaje bezsensowność takiego podejścia. No bo pomyślmy: czy kiedykolwiek przy tworzeniu aplikacji stwierdziliśmy, że jakiś przycisk powinien odziedziczyć po innym? Tak fantazyjnego podejścia nie ma nawet w BEM, gdzie zamiast dziedziczyć modyfikujemy:

<button class="button">Jestem przyciskiem!</button>
<button class="button button_big">Jestem DUŻYM przyciskiem!</button>

W przypadku CE natomiast duży przycisk jest klasą dziedziczącą po wbudowanej klasie przycisku:

<script>customElements.define( 'big-button', class extends HTMLButtonElement {}, { extends: 'button' } );</script>
<button is="big-button">Jestem DUŻYM przyciskiem!</button>

Nie oszukujmy się: nie wygląda to zbyt ładnie. Sam natomiast mechanizm dziedziczenia przywodzi mi na myśl prymitywne przykłady podstaw obiektowości w niemal każdej książce do Javy czy PHP (class Dog extends Animal…). Podczas gdy React od dawna zachęca do kompozycji, oficjalny standard utknął na poziomie zabaw z obiektami.

Kłopoty z dziedziczeniem

Wyobraźmy sobie, że mamy przycisk otwierający menu, który wykonaliśmy jako CE:

<button is="nav-toggler" for="nav">Otwórz/zamknij menu</button>

Jego zadanie jest proste: otwierać i zamykać menu, przy okazji ustawiając odpowiednie atrybuty ARIA. Pytanie brzmi: czy myślimy o tym przycisku jako przycisku, który jest przyciskiem przeznaczonym do otwierania i zamykania menu, czy może raczej o przycisku, który służy do otwierania i zamykania menu? Mówiąc inaczej: czy to, co dany przycisk robi, sprawia, że jest to inny rodzaj przycisku – mimo że wygląda dokładnie tak samo? Specyfikacja CE twierdzi, że tak: button i button[is=nav-toggler] to dwa zupełnie różne elementy.

Jeśli jednak zmienimy [is=nav-toggler] na [data-toggle=nav], dostaniemy Bootstrapowy przycisk do otwierania… czegokolwiek. Ba, równie dobrze możemy to zrobić z linkiem, co sprawi, że mamy od razu wbudowany fallback (jeśli JS nie zadziała, link po prostu przeniesie nas do odpowiedniego fragmentu, który można pokazać choćby przy pomocy :target w CSS). W przypadku CE takiej możliwości nie ma: nav-toggler może być wyłącznie przyciskiem.

Inny przykład? div[is=my-draggable] będzie przesuwalnym div, ale już dialog[is=my-draggable] nie zadziała – wszystko trzeba będzie upychać w div

To sprawia, że zaczynamy tworzyć sztuczne byty. Żeby uczynić konkretne elementy przesuwalnymi, będziemy tworzyć poszczególne klasy dla poszczególnych elementów, które będą powielać dokładnie tę samą funkcjonalność: div[is="div-draggable"], p[is="p-draggable"], blockquote[is="blockquote-draggable"] itd. Nie dość, że przeczy to starej dobrej zasadzie DRY, to od razu widzimy jak bezsensowne są reguły nazewnictwa CE w przypadku rozszerzania wbudowanych elementów (to, co jest sensownym sposobem nazywania nowych elementów – np. dgui-slider – w przypadku podczepiania pod istniejące elementy wygląda dziwnie). Dochodzi tutaj do niepotrzebnego parowania konkretnego zachowania z konkretnym elementem.

Co prawda w dalszym ciągu dyskusji zaproponowano rozbicie elementów HTML na wiele małych interfejsów, ale osobiście widzę w tym jeszcze większe zagrożenie niż prymitywne [is] i dziedziczenie całych elementów. Jeśli bowiem chcemy mieć przycisk, który otwiera menu, po prostu przypinamy event listener do przycisku i już. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tworzył elementu nav-toggler składającego się z 30 interfejsów tylko po to, żeby zrobić przycisk otwierający menu. A jak już ktoś jest na tyle szalony, to i tak po drodze pewnie zapomni o dodaniu HTMLActivateClickOnSpace i tyle będzie z dostępnego przycisku.

Potrzebujemy zachowań!

A teraz wyobraźmy sobie, gdyby można było zrobić coś takiego:

<script>
	customElements.defineBehavior( 'dgui-draggable', class {
		/**
		 * @param {HTMLElement} element Element, do którego przyczepiono zachowanie.
		 * @param {Mixed[]} param Przekazane parametry. W przypadku przypięcia przez atrybut
		 * dostaniemy zawsze jeden String, w innym wypadku – dowolną liczbę parametrów
		 * o dowolnym typie.
		 */
		constructor( element, ...param ) {

		}
	} );

	customElements.define( 'dgui-floating', class extends HTMLElement {
		static get attachedBehaviors() {
			return [ 'dgui-draggable' ];
		}
	} );
</script>

<div dgui-draggable>Jestem przesuwalnym divem!</div>
<p dgui-draggable>A ja akapitem!</p>
<blockquote dgui-draggable="vertical">A mnie przesuniesz tylko w pionie!</blockquote>
<dialog>Też jestem przesuwalny!</dialog>
<script>
	document.querySelector( 'dialog' ).attachBehavior( 'dgui-draggable', 'para', 'metry' );
</script>
<dgui-floating>A ja mam po prostu wbudowane to zachowanie!</dgui-floating>

W WHATWG toczy się właśnie dyskusja nad zezwoleniem na dowolne niestandardowe atrybuty, która od razu spowodowała pojawienie się głosów, że ma to sens wyłącznie wtedy, gdy będzie można obserwować cykl życia atrybutów. W pełni popieram! Dzięki oddzieleniu zachowań od konkretnych elementów i przeniesieniu ich na poziom atrybutów jesteśmy w stanie przy pomocy jednego i tego samego kodu obsłużyć każdy element HTML. Nie myślimy już sztucznie stworzonymi relacjami pomiędzy poszczególnymi elementami na stronie (czy ten przycisk jest przyciskiem, czy może wyspecjalizowanym przyciskiem?), ale zachowaniami – skupiamy się na tym, co dany element robi, a nie czym dany element jest. Prosto, skutecznie, elegancko.

To co, piszemy polyfill i do W3C?